Chess Frisør Ålesund søker hjelpearbeider

Vi søker hjelpearbeider (vaske og ryddehjelp)

 

Jobben består i å assistere frisører, kundemottak, varesalg, og generell orden.

Du må være over 16 år

Har god ordenssans

Kunne jobbe kvelder, lørdager

 

Send søknad til post@chessfrisor.no eller lever i salongen.

Kontakt informasjon

Chess Frisør Ålesund

post@chessfrisor.no